Algemene voorwaarden

Definities
1.1 “De Broodjesbar”: de onderneming gevestigd aan Raadhuisplein 14 te Apeldoorn, die broodjes aanbiedt voor consumptie ter plaatse, afhalen en bezorging.
1.2 “Klant”: iedere persoon of organisatie die gebruikmaakt van de diensten van De Broodjesbar.
1.3 “Producten”: alle broodjes en andere voedingswaren die door De Broodjesbar worden aangeboden.

Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen De Broodjesbar en de klant.
2.2 Door een bestelling te plaatsen bij De Broodjesbar, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen en levering
3.1 Bestellingen kunnen ter plaatse worden geplaatst, telefonisch of via de website van De Broodjesbar.
3.2 Levering aan huis of kantoor is mogelijk binnen een straal van een bepaald aantal kilometer vanaf de locatie van De Broodjesbar.
3.3 De Broodjesbar streeft naar tijdige levering, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door overmacht.
3.4 Bij afhalen wordt de klant verzocht zich op het afgesproken tijdstip te melden om zijn/haar bestelling op te halen.

Betalingen
4.1 Betaling kan contant, per pin of via online betalingsmethoden plaatsvinden.
4.2 Betalingen dienen te worden voldaan bij of voorafgaand aan levering, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Bij onbetaalde of geweigerde betalingen behoudt De Broodjesbar zich het recht voor om verdere bestellingen te weigeren.

Annulering en retourneren
5.1 Bestellingen kunnen uiterlijk 1 uur voor de afgesproken afhaaltijd of levertijd worden geannuleerd.
5.2 Na levering of afhalen van de producten kunnen deze niet worden geretourneerd, tenzij er sprake is van een productiefout of onjuist geleverde bestelling.
5.3 Bij gegronde klachten zal De Broodjesbar naar eigen inzicht overgaan tot vervanging van de producten of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Aansprakelijkheid
6.1 De Broodjesbar is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door de consumptie van haar producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
6.2 Eventuele allergieën of dieetwensen dienen door de klant bij het plaatsen van de bestelling te worden doorgegeven. De Broodjesbar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor allergische reacties indien deze informatie niet is verstrekt.

Privacy
7.1 Persoonlijke gegevens die De Broodjesbar verzamelt ten behoeve van bestellingen zullen uitsluitend worden gebruikt om de betreffende bestelling te verwerken en de klant op de hoogte te houden van relevante aanbiedingen en nieuws.
7.2 De Broodjesbar zal deze gegevens niet delen met derden zonder voorafgaande toestemming van de klant, tenzij wettelijk verplicht.

Geschillen
8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Broodjesbar is gevestigd.

Wijzigingen algemene voorwaarden
9.1 De Broodjesbar behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.